Czy naprawdę złożenie wniosku o dotacje jest tak trudne?

łukasz - ergos.pl - ergo (9).jpg

Subwencje na fotowoltaikę to znakomite rozwiązanie dla tych, którzy nie mają wystarczających środków na sfinansowanie takiej inwestycji. Systemy fotowoltaiczne są bardzo ważne, ponieważ pozwalają zmniejszyć koszty związane z produkcją i przechowywaniem energii, a także generują oszczędności w dłuższym okresie.

Czy warto więc ubiegać się o subwencje na fotowoltaikę?

Bez wątpienia. Wypełnienie i złożenie odpowiednich formularzy nie jest skomplikowane, ale wymaga czasu i staranności. Warto wspomnieć, że można składać wnioski o dofinansowanie online, za pomocą odpowiednich e-formularzy. Takie podejście skraca czas i zmniejsza potrzebę osobistego pojawienia się w miejscu, które finansuje instalacje fotowoltaiczne.
Jak więc należy składać wniosek o dotacje na fotowoltaikę? Wnioski o dofinansowanie składa się online, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie internetowej odpowiedniej instytucji. Takie wsparcie oferują m.in. Wojewódzkie Fundusze Środowiska i Gospodarki Wodnej lub WFŚiGW. W niektórych przypadkach potrzebne jest utworzenie indywidualnego konta klienta i posiadanie adresu e-mail. Wnioski w formie papierowej są odrzucane.

Do kogo skierowane są te subwencje?

Subwencje na fotowoltaikę są dostępne zarówno dla klientów indywidualnych, jak i firm. Firmy często wybierają takie rozwiązania, aby zredukować emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Dla domów jednorodzinnych jest to możliwość zmniejszenia zanieczyszczeń powstałych na skutek korzystania z pieców na węgiel czy drewno.

Jaka może być kwota dofinansowania?

Wielkość subwencji zależy od kilku elementów, w tym od typu programu czy rocznych dochodów jednego gospodarstwa domowego przeliczonych na dochód lokatora w ciągu jednego miesiąca. Subwencje są duże i mogą dochodzić nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Dofinansowanie może być wykorzystane na zakup i instalację systemów, a także na wymianę systemów lub termomodernizację. Subwencje są bezzwrotne i mogą ułatwić spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu. Warto pamiętać, że w wielu przypadkach można skutecznie łączyć subwencje z różnych źródeł i różnych programów. Różne projekty mają różne okresy ważności i terminy składania wniosków.”