Mosiądz – właściwości i zastosowanie w przemyśle

Mosiądz jest stopem metalicznym, który jest wykonany z miedzi i cynku. Proporcje cynku i miedzi mogą się różnić, tworząc różne rodzaje stopów mosiądzu wpływające na jego właściwości mechaniczne i elektryczne. Dzielą się na mosiądze odlewnicze i do przeróbki plastycznej. Może on dodatkowo zawierać niewielkie proporcje szeregu innych pierwiastków, w tym arsenu, fosforu, glinu, manganu i krzemu. Dawniej wykorzystywano jako dodatek też ołów, jednak w związku z rosnącą tendencją wycofywania tego pierwiastka z powszechnego użycia huty zastępują go w chwili obecnej arsenem, w szczególności w przedmiotach mających kontakt a wodą pitną.

Względnie niska temperatura topnienia mosiądzu (900 do 940 ° C, w zależności od składu) i jego charakterystyka płynięcia sprawiają, że jest to stosunkowo łatwy materiał do odlewania. Przez zmianę proporcji ilości miedzi i cynku używanych do wytworzenia stopu można uzyskać mosiądze twarde i miękkie. Gęstość mosiądzu wynosi od 8,4 do 8,73 gramów na centymetr sześcienny.

Rodzaje mosiądzu

Mosiądze można podzielić ze względu na ich skład i domieszkowanie dodatkami mającymi wpływ na ich właściwości użytkowe. Wyróżniamy przede wszystkim:

  • Mosiądze dwuskładnikowe – dobrze poddające się obróbce na zimno
  • Mosiądze ołowiowe – sztywniejsze i twardsze niż mosiądze dwuskładnikowe i przeznaczone również do obróbki na zimno
  • Mosiądze wysokoniklowe – domieszkowane niklem i manganem stanowiące stopy wysoce odporne na korozję
  • Mosiądze specjalne

Mosiądze dwuskładnikowe są bardzo plastyczne – właściwości te zmniejszają się wraz z rosnącym udziałem cynku w stopie. Stopy zawierające poniżej 30% cynku w składzie są substratem do produkcji cienkich walcowanych blach i drutów. Pręty i inne produkty wymagające obróbki na ciepło powstają z mieszanki o zawartości cynku powyżej 32%.

Zastosowanie mosiądzu determinowane przez jego szczególne właściwości

Mosiądz znajduje szerokie zastosowanie do wyrobu przedmiotów użytkowych codziennego użytku, takich jak klamki, okucia drzwiowe czy też elementy armatury, ale również ze względu na jego odporność na wodę morską osprzętu okrętowego w tym śrub okrętowych. Należy jednak pamiętać, że mimo dobrej odporności na warunki atmosferyczne i korozje mosiądz w zetknięciu z wodą chlorowaną ulega procesowi odcynkowania. Może także ulegać korozji naprężeniowej szczególnie w elementach wystawionych na działanie amoniaku lub dwutlenku siarki.

Dodatkowo z mosiądzu wykonuje się armaturę, części maszyn w przemyśle samochodowym, elektrotechnicznym czy chemicznym. Stop ten wykorzystuje się dość często do wytwarzania elementów ozdobnych w metaloplastyce. Dodatkowo mosiądz wykorzystywany jest powszechnie w przemyśle zbrojeniowym oraz do produkcji instrumentów muzycznych, monet i medali czy w przypadku mosiądzu wysokoniklowego do produkcji sztucznej biżuterii.

Mosiądz jako niepowodujący iskrzenia jest często używany do produkcji narzędzi, które mają być dedykowane do pracy z materiałami łatwopalnymi i silnie wybuchowymi.

Sprawdź śruby, nakrętki i podkładki mosiężne od firmy Stalmut na https://stalmut.pl/sruby-nakretki-podkladki-mosiezne/