Związek Banków Polskich a chwilówki

Na pewno nie raz zdarzyło nam się utracić płynność finansową. Zazwyczaj związane jest to z nieprzewidzianymi wydatkami czy chorobą lub utratą pracy. Decydujemy się wówczas na zaciągnięcie pożyczki krótkoterminowej, która pozwoli nam na szybką i łatwą spłatę zobowiązania.

Charakteryzuje się ona krótkim okresem spłaty, który sięga od 30 do 90 dni, a także niewysokimi kwotami pożyczki – od 50 do 3000zł. Nie wymaga ona wielu formalności, ponadto potrzebujemy jedyne dowodu osobistego. Jednak warto zauważyć, że niektóre instytucje udzielające chwilówek mogą sprawdzić nas w wielu bazach dłużników, w tym także w Związku Banków Polskich. Czym jest ZBP?

Co to Związek Banków Polskich?

Nie jest to popularna baza dłużników, jednak jest kontrolowana choć nieczęsto przez parabanki podczas weryfikacji klientów. Jest to organizacja, która zrzesza banki. Jej celem jest reprezentowanie banków na zewnątrz, wymiana informacji pomiędzy różnymi instytucjami, a także edukacja w sektorze bankowości. W jej ramach prowadzony jest System Wymiany Informacji. Służy on do wymiany danych o klientach, którzy nie spełniali należycie swoich zobowiązań – opóźnienia w spłacie, brak wywiązania się z umowy kredytu czy pożyczki. Służy to minimalizacji ryzyka udzielenia kredytu osobie niewiarygodnej. ZBP gromadzi, przechowuje i udostępnia informacje o dłużnikach. Są one przechowywane przez 10 lat. Natomiast, gdy zobowiązanie zostanie spłacone – przez kolejne 2 lata. Jeśli ono wygaśnie, dane osoby są przetwarzane jeszcze przez 5 lat.

Jak nasze dane trafiają do ZBP?

Jak można znaleźć się w bazie danych Związku Banków Polskich? Wystarczy, że nasze zadłużenie przekroczyło kwotę 200 zł lub mamy 60 dni opóźnienia w spłacie zobowiązania. Klienci, którzy spełnią te 2 wymagania są powiadamiani o możliwości wprowadzenia ich do bazy ZBP. Następuje to po 60 dniach od braku zapłaty. Osoba taka ma 30 dni na uregulowanie długu. Jeśli tego nie zrobi trafia do Bankowego Rejestru Dłużników, który udostępnia dane ZBP. Korzystają z nich nie tylko banki, ale także parabanki. Negatywna historia danego konsumenta znajdująca się w Związku Banków Polskich może niekorzystnie wpłynąć na szansę uzyskania pożyczki.

Centrum Pożyczek 24h – pożyczka dla bezrobotnych i wiele innych ofert pożyczek krótkoterminowych

Jak sprawdzić, czy widniejemy w takiej bazie?

Istnieje możliwość samodzielnego sprawdzenia czy widniejemy w bazie ZBP. Wystarczy wysłać podanie do tej instytucji. Musimy je dostarczyć osobiście bądź wysłać listem, nie ma możliwości elektronicznej korespondencji. Możemy sprawdzać nasze dane bezpłatnie raz na pół roku. Jeśli chcemy to robić częściej, musimy liczyć się z kosztami od 10 do 20 zł za uzyskanie takiej informacji. Dzięki temu możemy wcześniej dowiedzieć się czy mamy szansę na uzyskanie pożyczki.

Jak usunąć nasze dane z Związku Banków Polskic3h?

Czy możemy usunąć nasze dane z bazy Związku Banków Polskich? Tak, są one usuwane automatycznie po 5 latach. Jednak zdarzają się przypadki, gdzie konsumenci trafiają do takich baz omyłkowo. Można wówczas zwrócić się do danej instytucji z prośbą o wymazanie informacji z ZBP z uwagi na pomyłkę.