Techniczne aspekty systemów RFID

Dane można odczytywać w sposób zdalny na wiele różnych sposobów. Najpopularniejszym z nich jest oczywiście skanowanie kodów kreskowych, ale metoda ta – ze względu na ograniczoną ilość danych – nie jest tak funkcjonalna, jak można by tego oczekiwać. Alternatywą są tu systemy RFID, które zapewniają dostęp do większego pakietu danych.

Jak to działa w praktyce?

Technologia RFID polega na komunikowaniu się czytnika i znacznika. Zdecydowana większość tych systemów wykorzystuje do tego celu częstotliwość 125 kHz, która zapewnia możliwość odczytu danych na odległość do 0.5 metra. Na szczęście potencjał tego interfejsu może być znacznie wyższy!

Im mniejsza częstotliwość komunikacji, tym większy dystans w zasięgu którego obydwa elementy mogą się ze sobą komunikować. W przypadku niektórych systemów RFID komunikacja jest możliwa nawet na odległość do sześciu metrów, co nigdy nie byłoby możliwe w kontekście standardowych kodów kreskowych.

Dużo danych, dużo możliwości

Dzięki technologii RFID użytkownik może zaprogramować znacznie więcej danych w jednym znaczniku! Oprócz nazwy produktu i jego ceny, można w ten sposób skatalogować producenta, linki do określonych danych nt. wyrobu, a także podstawowe dane o wybranym produkcie.

Jest to zaleta, która sprawdzi się głównie w kontekście logistycznego zarządzania towarem. Odtąd można w ramach tej samej polityki magazynowej przechowywać dużo więcej danych nt. danego wyrobu, co w praktyce wiąże się z jego łatwiejszą klasyfikacją. Jest to rozwiązanie korzystne również i dla samego logistyka.

Wyższa efektywność obrotu towarem

Okazuje się, że Systemy rfid mogą stać się bardzo przydatnymi w kontekście jeszcze lepszego wykorzystania zasobów. W kodzie RFID można umieścić informacje związane z przechowywaniem produktu, zaleceniami dotyczącymi obrotu itd.

Podsumowując, system RFID to zupełnie nowe spojrzenie na politykę magazynową. Odtąd dane mogą być analizowane szybciej, efektywniej i – co najważniejsze – z uwzględnieniem istotnych dla danego towaru informacji.