Znaczenie planu handlowego na rynku Forex

Rynek walutowy z racji na swój zasięg jest jednym z najbardziej dynamicznych i płynnych rynków finansowych na świecie. Jego popularność zarówno wśród inwestorów i osób prywatnych tworzy ogromnej ilość transakcji wykonywanych każdego dnia. W związku z jego rozmiarem, aby poruszać się umiejętnie po rynku walutowym, niezbędne jest posiadanie dobrze przemyślanego i konsekwentnie realizowanego planu inwestycyjnego. Przedstawimy kilka podstawowych zasad, jak zbudować z sukcesem taki plan.

Jak zbudować plan inwestycyjny?

Plan handlowy na rynku Forex jest niczym innym jak spersonalizowaną strategią inwestycyjną. W trakcie tworzenia takiego planu należy zdefiniować swoje cele inwestycyjne oraz poziom ryzyka, jaki jesteśmy w stanie zaakceptować. Trzymanie się tych założeń pozwoli na uniknięcie chaotycznego podejmowania emocjonalnych decyzji.

Cele oraz ryzyko to główny szkielet planu inwestycyjnego. Jeżeli chcemy inwestować przy pomocy brokera, należy ustalić bardziej szczegółowe elementu planu takie jak zasady wejścia i wyjścia z pozycji. Jest to kluczowe, ponieważ rynek Forex jest nieustannie narażony na zmienność i nieprzewidywalność. Dzięki sprecyzowanym regułom broker, np. bank Saxo, pozwoli inwestorom uniknąć ryzyka, podejmując działania tylko wtedy, gdy spełnione są ustalone kryteria.

Plan inwestycyjny jest przydatny przy zarządzaniu ryzykiem. To właśnie umiejętność zarządzania nim decyduje o sukcesie inwestycji. Plan handlowy określa poziomy stop-loss (czyli poziomy, przy których zamkniemy stratną pozycję) oraz take-profit (poziomy, przy których zamkniemy zyskowną pozycję). Dzięki temu trader chroni swój kapitał przed zbyt dużymi stratami i zapewnia kontrolę nad wielkością ryzyka w stosunku do potencjalnego zysku. Konsekwentne trzymanie się planu pozwala na długoterminową kontrolę ryzyka. Poziomy zysku definiują moment, kiedy możemy sobie pozwolić na wyższe ryzyko, a kiedy trzeba inwestować spokojniej.

Handel na rynku Forex wymaga samodyscypliny. Nasz plan inwestycyjny powinien działać jak wytyczne postępowania, których powinniśmy konsekwentnie przestrzegać. Dzięki temu unikniemy impulsywnych decyzji podejmując przemyślane działania. To właśnie emocje są jednym z największych wrogów tradera. Emocje, takie jak strach czy chciwość lub nonszalancja najczęściej negatywnie wpływają na efekty inwestycji. Przygotowanie planu handlowego pomaga ograniczyć ich wpływ. Kontrola emocji i stosowanie się do założeń planu wskazuje, co powinien zrobić w danej sytuacji inwestor, niezależnie od tego, jakie emocje go ogarniają.

Plan inwestycyjny zawiera również wskazówki dotyczące analizy rynku, na podstawie których dokonywane są decyzje inwestycyjne. Ułatwia to traderowi dokładniejsze analizowanie sytuacji na rynku walutowym i wyciąganie wniosków z przeszłych transakcji. Kontrola i ciągłe monitorowanie wyników pozwala na obiektywne sprawdzenie efektów naszych inwestycji. Dzięki porównaniu stanu rzeczywistego z założeniami planu wiemy, jak skutecznie inwestujemy i jakie dodatkowe działania należy podjąć. Kontrola ta wskaże również ewentualne błędy, jakie popełniamy oraz w jaki sposób uniknąć ich w przyszłości.

Pamiętać należy, że mimo, iż nasz plan jest planem długoterminowym w karierze każdego tradera zdarzają się wzloty i upadki. Nawet jeżeli nasze wyniki krótkoterminowe mijają się z założeniami, powinniśmy spojrzeć całościowo na plan czy w przyszłości da się je naprawić. Istotne jest to, że nasz plan nie powinien być sztywny. Nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć co zdarzy się w przyszłości. Dlatego też nie bójmy się modernizować planu. Należy tylko pamiętać, aby dostosowywać plan do wydarzeń i warunków mikro i makroekonomicznych, a nie do naszych wyników. To właśnie wyniki powinny być efektem naszego planu inwestycyjnego a nie odwrotnie.