Na czym polega nadzór budowlany?

Każda inwestycja składa się z realizacji wieloetapowych przedsięwzięć. Nadzór budowlany jest jednym z nich. To od tego etapu zależy sukces całej inwestycji. Nic więc dziwnego, że ma on ogromne znaczenia. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, dlaczego nadzór budowlany inwestycji ma tak ogromne znaczenie. Podpowiadamy również, jakie uprawnienia ma inspektor budowlany!

Nadzór budowlany – co to?

Z pewnością nie raz słyszałeś już nazwy takie jak: nadzór budowlany w Mielcu, nadzór budowlany w Bytowie itp. Czy kiedykolwiek miałeś jednak z nimi do czynienia? Nadzór budowlany to nic innego jak inspektor budowlany, który pełni dwie ważne funkcje: inspekcyjne oraz kontrolne. Zadaniem inspektora jest więc kontrola przebiegu procesów budowlanych oraz dopilnowanie, by wszystko poszło po myśli inwestora. Do jego obowiązków należą także: kontrola nad kierownikiem budowy, prowadzenie dziennika budowy itp.

Jakie uprawnienia posiada nadzór budowlany?

Inspektor budowlany poza wieloma obowiązkami posiada również szerokie uprawnienia. Należy do nich m.in.

  • Prawo wstępu na teren budowy – oraz do wszystkich obiektów znajdujących się na placu budowy.
  • Prawo wglądu do dokumentacji – pełnej.
  • Prawo wydawania poleceń służbowych – w tym kontrola nad kierownikiem budowy.
  • Prawo do podejmowania kluczowych decyzji  – np. wstrzymać budowę.

Warto również zaznaczyć, że inspektor ten wykonuje swoje obowiązki w porozumieniu z inwestorem.

Nadzór budowlany – na jakich etapach inwestycji?

Zgodnie z obowiązującym prawem nadzór budowlany powinien być obecny na wszystkich etapach inwestycji – od jej rozpoczęcia, aż po moment zdania budynku. Inspektor rozpoczyna więc swoją pracę wraz z chwilą otrzymania przez inwestora pozwolenia na budowę. Jest więc o obecny zarówno na etapie prac geodezyjnych, jak i wykonania przyłączy. Ostatnim z etapów, w których bierze on udział, jest zdanie obiektu do użytkowania. Po wykonaniu specjalnej kontroli i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie praca inspektora dobiega końca.

Dlaczego nadzór budowlany jest ważny?

Rola inspektora budowlanego jest ważna z tego względu, iż bez jego nadzoru nie może zostać zrealizowana żadna inwestycja. Ponadto inspektor odpowiada również za zgodność inwestycji z obowiązującymi przepisami i zasadami BHP. Dlatego tak ważne jest to, by zatrudniać profesjonalistów. Dzięki temu inwestor może mieć pewność, że inwestycja się powiedzie. Rola inspektora jest niezwykle ważna. Dlatego też dobrze, by była ona poparta nie tylko niezbędną wiedzą, ale i wieloletnim doświadczeniem.