Czym są i jak działają Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu?

Jak doskonale wiadomo, obecna sytuacja na światowych rynkach finansowych jest wyjątkowo niepewna i szczególnie skomplikowana. Jest to poważny problem z perspektywy makroekonomicznej, lecz również z punktu widzenia indywidualnych inwestorów. Rynki wydają się stawać coraz bardziej nieprzewidywalne i coraz częściej zachowują się w sposób określany przez ekonomistów jako irracjonalny. Przykłady?

Rosnąca niepewność na rynku akcji(szczególnie w Stanach Zjednoczonych) nie przekłada się na wzrost notowań złota, co wcześniej było uważane za niemal żelazną regułę.

Chociaż rynek akcji w USA uznaje się za wysoce ryzykowny(ogromna dysproporcja wartości akcji w stosunku do wartości spółek będących ich emitentami oraz wysokości wypłacanych przez nie dywidend) to jednak jak na razie nie mamy do czynienia z krachem i na dobra sprawę nie wiadomo, czy ów krach w ogóle nastąpi.

Pomimo rosnącej niepewności na rynkach akcyjnych waluty zaliczane do tak zwanych „głównych walut rezerwowych świata”, a więc dolar amerykański oraz frank szwajcarski nie tylko nie zyskują na wartości, ale wręcz tracą(zwłaszcza frank).

Inne problemy inwestorów

Jeżeli do wymienionych powyżej kwestii dodamy fakt, że oprocentowanie lokat jest obecnie niższe, niż stopa inflacji, zaś zysk z obligacji skarbu państwa również jest niewielki, to staje się jasne, że osoba chcąca efektywnie inwestować swój kapitał zostaje postawiona przed naprawdę trudnym zadaniem. Czy jednak oznacza to, że w dzisiejszych czasach wszelkie formy inwestowania pieniędzy są albo bardzo nisko zyskowne albo obarczone wysokim ryzykiem? Niekoniecznie. Aby jednak znaleźć ciekawą opcję należy spojrzeć w kierunku mniej znanych rozwiązań, takich jak na przykład Fudnusze Absolutnej Stopy Zwrotu. Czym jest ten wariant funduszy inwestycyjnych, jak działa i dlaczego warto rozważyć Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu w kontekście inwestowania środków?

Jak działają Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu?

Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu to stosunkowo niedawny wynalazek, opracowany właśnie z myślą o czasach dekoniunktury na rynkach finansowych. Czym tego rodzaju instrumenty finansowe różnią się od standardowych funduszy inwestycyjnych? Najkrócej rzecz ujmując można powiedzieć, że  Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu z zasady nie posiadają określonej polityki inwestycyjnej w zakresie doboru aktywów, ekspozycji potfela inwestycyjnego na akcje, obligacje i tak dalej. Jedynym, kardynalnem celem istnienia tych instrumentów jest osiąganie zysków w każdych warunkach. Oznacza to, że polityka inwestycyjna prowadzana przez  Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu jest ekstremalnie elastyczna i polega na efektywnym dostosowywaniu się do ulegających zmianie okoliczności.

Jakie są tego efekty? Działające na terenie Polski  Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu osiągają rocznie zysk w wysokości od 6 do nawet 10 procent. W porównaniu do niektórych standardowych funduszy akcyjnych nie jest to być może szczególnie dużo, jednak w przypadku dobrze zarządzanych Funduszy Absolutnej Stopy Zwrotu jest jest wlaściwie pewny, czego w żaden sposób nie można powiedzieć o zwykłych funduszach akcyjnych.