Specjalne znaki bezpieczeństwa BHP

Bezpieczeństwo ponad wszystko, taką zasadą powinni kierować się wszyscy przedsiębiorcy. W tym celu organizowane są specjalne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a w budynkach stosowane są specjalne znaki bezpieczeństwa.

Cel stosowania znaków bezpieczeństwa

Rolą znaków bezpieczeństwa jest eliminowanie zachowań potencjalnie niebezpiecznych, nakazywanie określonych zachowań w danym miejscu oraz informowanie w przypadku niebezpieczeństwa. Znaki bezpieczeństwa są intuicyjne, odpowiednio dobrane i widoczne pozwolą zachować ład i porządek, a w razie niebezpieczeństwa ułatwią ewakuację i pomogą ratować zdrowie i życie ludzi.

Specjalne znaki bezpieczeństwa BHP

Znaki BHP są szczególnym rodzajem znaków bezpieczeństwa, które muszą być obowiązkowo stosowane w sklepach, szkołach, urzędach i wszystkich zakładach pracy. Muszą być one zgodne z normą PN-93/N-01256/03. Zaliczane są do nich znaki ochrony przeciwpożarowej oraz znaki ewakuacyjne.

Znaki ochrony przeciwpożarowej

Celem tych znaków jest eliminowanie skutków pożarów lub ich minimalizowanie. Do tej grupy zaliczane są znaki ewakuacyjne (o których niżej) oraz inne znaki, które mają przedstawić odpowiednie zachowanie w przypadku pożaru. Zakazują wykonywania zachowań, które mogą pogorszyć sytuację oraz ostrzegają przed niebezpieczeństwami wynikającymi z zachowań nieodpowiednich.

Znaki ewakuacyjne

Takie znaki widział pewnie każdy nad drzwiami wyjściowymi w budynkach użytku publicznego. Są to intensywnie zielone znaki z białymi piktogramami (znaki informacyjne). Stanowią najważniejszy element systemu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Ich celem jest wyznaczenie najkrótszej drogi ewakuacyjnej podczas pożaru budynku, przedstawiają wyjścia ewakuacyjne, okna z drabiną i miejsca zbiórki dla wszystkich osób ewakuowanych. Jeżeli na terenie zakładu pracy lub sklepu, ktoś ulegnie niewielkiemu wypadkowi z łatwością będzie mógł dotrzeć do apteczki, która powinna być odpowiednio oznaczona zieloną tabliczką z białym piktogramem.