Zawiłe kwestie związane z fakturami

Posiadanie własnej firmy to ogromne przedsięwzięcie, ale niesie ze sobą również wiele emocji, trwałych wrażeń, perspektywę rozwoju osobistego i zapewnienie świetlanej przyszłości. Posiadanie własnej firmy daje możliwość bycia szefem i zarządzania ludźmi, co ma wpływ na pozycję społeczną i osiągnięcia zawodowe. Nic więc dziwnego, że tak wiele osób chce założyć własną firmę.

Fakturowanie

Praktycznie w każdej działalności usługowej sprzedawca jest odpowiedzialny za wystawianie faktur za świadczone usługi i dostarczane towary. Faktury te są rodzajem dokumentu sprzedaży, który zawiera wiele cennych informacji, które można wykorzystać w różnych sytuacjach.

W większości przypadków za wystawianie rachunków odpowiada dział księgowości. Taki dział powinien znajdować się w każdej organizacji. Zdarzają się jednak sytuacje, w których wystawiona faktura musi zostać skorygowana. Może to nastąpić w opisanych wyżej okolicznościach, jeśli w podanych danych są poważne błędy, zmieniły się warunki świadczenia usługi lub sprzedawane towary.

Faktura korygująca

Faktura korygująca jest wystawiana w przypadku konieczności dokonania korekty faktury po jej wystawieniu. Jest to specjalistyczny dokument księgowy, który został dostarczony nabywcy przez sprzedawcę. Zazwyczaj wysyła się ją, gdy zmieniła się kwota podatku VAT lub gdy wystąpił błąd m.in. w wycenie, danych osobowych, kwocie podatku lub stawce podatku.

Faktura korygująca może być wystawiona w sytuacji, gdy po wystawieniu faktury za towary lub usługi klient otrzymał rabat, upust, bonifikatę lub zwrócił w całości zamówiony towar, a także w innych sytuacjach objętych ustawą o podatku od towarów i usług ze stycznia 2014 r., jak również w innych sytuacjach objętych ustawą o podatku od towarów i usług ze stycznia 2014 r.

Jakie informacje powinny znaleźć się na fakturze korygującej?

Informacje zawarte na fakturze korygującej muszą być niezwykle szczegółowe i dokładne. Przede wszystkim faktura musi być oznaczona jako „Faktura korygująca”. Następnie powinna zawierać informacje pozwalające na identyfikację faktury, takie jak data jej wystawienia i numer dokumentu.

Ponadto należy podać dane z pierwotnej faktury, której dotyczy korekta, przyczynę korekty, kwotę, której dotyczy korekta, oraz prawidłowe sformułowanie korygowanej pozycji na fakturze. Istnieją również specjalne narzędzia, które są wykorzystywane do generowania rachunków zarówno zwykłych, jak i korygujących. Jeśli prowadzisz własną firmę, warto skorzystać z ich pomocy.

Artykuł powstał we współpracy z ekspertami z firmy Afaktury, którzy przyczynili się do jego powstania.